Thông báo

Thư mời giới thiệu đề tài tham gia giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 23 năm 2021

  • 12/08/2021
Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
Kính gửi thầy/cô, giảng viên, anh/chị, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, đoàn thanh niên và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Học viện thư mời giới thiệu đề tài sinh viên tham gia và triển khai thông tin Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 23 năm 2021 đến sinh viên trường
1. Đối tượng:
Sinh viên đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Học viện trên toàn quốc (đăng ký cá nhân hoặc theo nhóm tối đa 05 sinh viên) có đề tài/công trình nghiên cứu khoa học.
2. Số lượng:
- Mỗi cá nhân hoặc tập thể đăng ký 01 hoặc nhiều đề tài/công trình.
- Mỗi đơn vị trường gửi tối đa 10 đề tài cho một lĩnh vực.
3. Thời gian và địa điểm nộp đề tài:
HỒ SƠ THAM DỰ:
Phòng Quản lý khoa học hoặc Đoàn trường đăng ký thông tin tham dự cho các thí sinh của trường tại website www.eureka.khoahoctre.com.vn.
Thời hạn đăng ký trực tuyến: từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 25/9/2021.
Tài khoản đăng nhập sẽ được cấp cho cán bộ phụ trách giải thưởng của trường.
Thời gian nhận hồ sơ bảng giấy: 08g00 - 17g00 ngày 30/9/2021
Địa điểm: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
(Số 1 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)
Thông tin liên hệ hỗ trợ:
Đ/c Nguyễn Ngọc Liên - SĐT: 0369873860.
Trân trọng.