Thông báo

Tiêm vaccine phòng Covid-19 (Sinh viên)

  • 14/10/2021
Phòng Công tác chính trị sinh viên thông báo:
 
Sáng ngày mai (15/10/2021) Sở Y tế Khánh Hòa tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Trường, thừa ủy quyền của BGH, PCTCTSV đề nghị các khoa viện thông báo để những sinh viên chưa tiêm mũi 1:
- Tập trung về HT2 (đảm bảo thực hiện 5k)
- Thời gian: 7h30 (lưu ý: Chỉ tổ chức tiêm trong buổi sáng)
- Loại vacxin: Vaccine dự kiến là Vero Cell
- Thực hiện hướng dẫn của ban tổ chức.
 
Trân trọng!