Thông báo

Tổ chức gặp mặt Sinh viên K62 ngành Kỹ thuật điện

Chào mừng tân sinh viên ngành Kỹ thuật điện (K62). Khoa Điện - Điện tử tổ chức buổi gặp mặt, cụ thể:

1. Thời gian: 14h00 ngày 19/10/2020 (Thứ 2)

2. Địa điểm: Phòng họp số 4 (Gần giảng đường G8)

3. Thành phần: Tất cả Sinh viên K62, BCH Đoàn khoa, GV trong khoa, TBM, LĐ khoa

4. Nội dung: Khoa tổ chức gặp mặt tân sinh viên K62

Trân trọng thông báo!