Search

Thông báo lịch tổ chức Hội đồng đánh giá Đồ án TN K62

Lịch Đánh giá ĐATN K62:

Hội đồng 1: Sáng ngày 7/6/2024, phòng C5 (Gần Hội trường 3) 

Hội đồng 2: Sáng 30/5/2024, phòng C5 (Gần Hội trường 3)

Hội đồng 3: Sáng ngày 7/6/2024, Phòng G1 - 501

Chi tiết các hội đồng

Lưu ý: Trang phục lịch sự, bảng tên, càvạt (Nếu có)

  • Chia sẻ