Search

Thông báo lịch tổ chức phản biện CĐTN K62

Lịch Đánh giá ĐATN K62:

Hội đồng phản biện 1: Từ Sáng 29/5/2024, phòng C5 (Gần Hội trường 3) 

Hội đồng phản biện 2: Từ Sáng  29/5/2024, Phòng G1 - 501

Hội đồng phản biện 3: Từ Sáng  30/5/2024, Phòng G1 - 501

Chi tiết các hội đồng

Lưu ý: Trang phục lịch sự, bảng tên, càvạt (Nếu có)

  • Chia sẻ