Search

Thông tin v/v Sinh viên K62 thực hiện quy định nộp Đồ án/khóa luận tốt nghiệp về Thư viện

Để thuận tiện hơn cho sinh viên và ban cán sự lớpThư viện điều chỉnh lại cách thức thu nhận khóa luận/ đồ án tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2024:  ( Lớp trưởng không phải tập hợp các file ĐAKL của sinh viên trong lớp. Sinh viên đạt dưới 9 điểm tự gửi email trực tiếp về Thư viện, xem chi tiết file đính kèm).

     + Đối với các lớp mà lớp trưởng đã tập hợp và gửi ĐAKL theo lớp về Thư viện: Sinh viên không cần gửi lại ĐAKL cho Thư viện nữa.

     + Đối với các lớp mà lớp trưởng chưa tập hợp file gửi về Thư viện: Sinh viên tự gửi file mềm ĐAKL dạng pdf về Thư viện theo email thuvien@ntu.edu.vn

 

Thư viện đăng thông báo thu nhận Đồ án/Khóa luận trên website Thư viện tại địa chỉ: https://thuvien.ntu.edu.vn/News.aspx?contentid=473  đồng thời đã gửi thông tin, thông báo mới đến ban cán sự các lớp K62 để SV biết.

Chi tiết thông báo

Trân trọng cảm ơn!

  • Chia sẻ