Search

Tổ chức HNKH và SHHT lần 2 Cấp Khoa năm 2024

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2023-2024, Khoa Điện - Điện tử thông báo chi tiết thông tin về kế hoạch tổ chức HNKH và SHHT (lần 2) Cấp Khoa năm 2024:

1. Hội nghị Khoa học

- Thời gian& Địa điểm: 8h00 ngày 11/6/2024, tại Phòng C2

2. Sinh hoạt học thuật lần 2

- Thời gian & Địa điểm: 14h00 ngày 11/6/2024, tại Phòng C2

 

Thành phần tham dự: toàn thể CBGV và SV, người quan tâm

Trân trọng!

  • Chia sẻ