Đào tạo

Gặp mặt tân sinh viên K60

 • 13/10/2020
 • 318

Hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2018

 • 05/05/2018
 • 246

Lễ tốt nghiệp các lớp liên thông Điện – Điện tử

 • 05/03/2018
 • 201

Lễ tốt nghiệp Khoá 55 và 56 Khoa Điện Điện tử

 • 17/09/2017
 • 192

Hội thảo chuyên đề với Công ty Đỉnh Bạch Mã và National Instruments Việt Nam

 • 27/03/2017
 • 147

Hội nghị học tốt sinh viên khoa Điện – Điện tử năm học 2016-2017

 • 11/12/2016
 • 94

Chương trình đào tạo cập nhật ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

 • 24/11/2016
 • 182

Ngày Mở - Open Day 2016

 • 16/05/2016
 • 126

Khoa Điện – Điện tử tổ chức gặp mặt tân sinh viên K57

 • 22/09/2015
 • 76

Khoa Điện - Điện tử tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư và tân cử nhân

 • 05/08/2015
 • 181

Khát nhân lực ngành Điện – Điện tử

 • 09/04/2014
 • 112