Đào tạo

Gặp mặt tân sinh viên K60
13/10/2020

Gặp mặt tân sinh viên K60

Hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2018
05/05/2018

Hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2018

Lễ tốt nghiệp các lớp liên thông Điện – Điện tử
05/03/2018

Lễ tốt nghiệp các lớp liên thông Điện – Điện tử

Lễ tốt nghiệp Khoá 55 và 56 Khoa Điện Điện tử
17/09/2017

Lễ tốt nghiệp Khoá 55 và 56 Khoa Điện Điện tử

Hội thảo chuyên đề với Công ty Đỉnh Bạch Mã và National Instruments Việt Nam
27/03/2017

Hội thảo chuyên đề với Công ty Đỉnh Bạch Mã và National Instruments Việt Nam

Hội nghị học tốt sinh viên khoa Điện – Điện tử năm học 2016-2017
11/12/2016

Hội nghị học tốt sinh viên khoa Điện – Điện tử năm học 2016-2017

Chương trình đào tạo cập nhật ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
24/11/2016

Chương trình đào tạo cập nhật ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo và Sinh hoạt học thuật Khoa Điện - Điện tử năm 2016
08/06/2016

Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo và Sinh hoạt học thuật Khoa Điện - Điện tử năm 2016

Ngày Mở - Open Day 2016
16/05/2016

Ngày Mở - Open Day 2016

Khoa Điện – Điện tử tổ chức gặp mặt tân sinh viên K57
22/09/2015

Khoa Điện – Điện tử tổ chức gặp mặt tân sinh viên K57

Khoa Điện - Điện tử tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư và tân cử nhân
05/08/2015

Khoa Điện - Điện tử tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư và tân cử nhân

Khát nhân lực ngành Điện – Điện tử
09/04/2014

Khát nhân lực ngành Điện – Điện tử