Hội nghị - Hội thảo

Hội thảo chia sẻ công nghệ Industry 4.0 và các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo của hãng Festo/Đức

 • 29/11/2023
 • 15

Nhằm hỗ trợ CBGV, Sinh viên Khoa Điện – Điện tử và Khoa Cơ khí cập nhật thông tin, công nghệ mới. Đại diện Công ty TNHH FESTO tổ chức Hội thảo chia sẻ công nghệ Industry 4.0 và các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo của hang Festo/Đức.

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2024 Ứng dụng Vật lý, Điện, Điện tử, Tự động hóa trong hệ thống sản xuất

 • 01/03/2022
 • 726

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2024: Ứng dụng Vật lý, Điện, Điện tử, Tự động hóa trong hệ thống sản xuất

3

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2023 Ứng dụng Vật lý, Điện, Điện tử, Tự động hóa trong hệ thống sản xuất

 • 01/03/2022
 • 693

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2023: Ứng dụng Vật lý, Điện, Điện tử, Tự động hóa trong hệ thống sản xuất

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2022: Tự động hóa hệ thống sản xuất

 • 01/03/2022
 • 615

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2022: Tự động hóa hệ thống sản xuất

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT NĂM 2021

 • 25/11/2021
 • 684

Sáng ngày 13/11/2021, Khoa Điện – Điện tử đã tổ chức hội nghị học tốt và rèn luyện tốt. Hội nghị đã được hưởng ứng của đông đảo sinh viên tham gia với tinh thần học hỏi và chia sẻ học thuật.

CUỘC THI THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ LẦN 1 NĂM 2021

 • 22/10/2021
 • 717

- Tạo một sân chơi chuyên môn bổ ích, lành mạnh, thiết thực để sinh viên có cơ hội được thể hiện, phát huy sáng tạo, trau dồi kiến thức chuyên ngành, nâng cao trình độ.

- Tạo phong trào học tập sôi nổi cho sinh viên trong toàn khoa.

- Xây dựng nền tảng giúp sinh viên khẳng định bản thân và kỹ năng làm việc hiệu quả.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ LẦN 1 NĂM 2021

 • 13/10/2021
 • 992

Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2021-2022 của Khoa Điện – Điện tử về tổ chức “Hội nghị học tốt và rèn luyện tốt cấp khoa lần 1 năm 2021”. BTC xin được thông báo các lớp trong khoa về kế hoạch tổ chức như sau: