Tổ chức đoàn thể

Lễ kết nạp Đảng chi bộ Khoa Điện - Điện tử tháng 9 năm 2020
13/10/2020

Lễ kết nạp Đảng chi bộ Khoa Điện - Điện tử tháng 9 năm 2020

Đại hội chi bộ Khoa Điện - Điện tử nhiệm kỳ 2017-2019
13/10/2020

Đại hội chi bộ Khoa Điện - Điện tử nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Chi bộ Khoa Điện – Điện tử nhiệm kỳ 2020-2022
04/03/2020

Đại hội Chi bộ Khoa Điện – Điện tử nhiệm kỳ 2020-2022

Lễ kết nạp Đảng 2019
23/09/2019

Lễ kết nạp Đảng 2019

Lễ kết nạp đảng viên
03/07/2018

Lễ kết nạp đảng viên

Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
09/03/2018

Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3