Tổ chức đoàn thể

Lễ kết nạp Đảng chi bộ Khoa Điện - Điện tử tháng 9 năm 2020

 • 23/04/2021
 • 402

Đại hội chi bộ Khoa Điện - Điện tử nhiệm kỳ 2017-2019

 • 13/10/2020
 • 376

Đại hội Chi bộ Khoa Điện – Điện tử nhiệm kỳ 2020-2022

 • 04/03/2020
 • 298

Lễ kết nạp Đảng 2019

 • 23/09/2019
 • 275

Lễ kết nạp đảng viên

 • 03/07/2018
 • 221

Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • 09/03/2018
 • 92