THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

  • 30-10-2021
  • /
  • Khoa DDT
  • 1021
  • Thông tin tuyển dụng
Các thông tin tuyển dụng sẽ cập nhật liên tục
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
CUỘC THI THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ LẦN 1 NĂM 2021

Bài viết trước

CUỘC THI THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ LẦN 1 NĂM 2021
Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Tin tiếp theo

Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Bài viết liên quan

Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
15/05/2022

Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Sinh viên Ngành Kỹ thuật điện tham quan thực tế nhà Máy điện Gió và Điện mặt trời
12/05/2022

Sinh viên Ngành Kỹ thuật điện tham quan thực tế nhà Máy điện Gió và Điện mặt trời