CUỘC THI THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ LẦN 1 NĂM 2021

  • 22-10-2021
  • /
  • Khoa DDT
  • 431
  • Hội nghị - Hội thảo

- Tạo một sân chơi chuyên môn bổ ích, lành mạnh, thiết thực để sinh viên có cơ hội được thể hiện, phát huy sáng tạo, trau dồi kiến thức chuyên ngành, nâng cao trình độ.

- Tạo phong trào học tập sôi nổi cho sinh viên trong toàn khoa.

- Xây dựng nền tảng giúp sinh viên khẳng định bản thân và kỹ năng làm việc hiệu quả.

Tải tệp | Xem trực tuyến
CUỘC THI THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ LẦN 1 NĂM 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ                             Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

             Số:   /TB-DDT                                                Khánh Hoà, ngày    tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

CUỘC THI THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ LẦN 1

1.       Mục đích, ý nghĩa

- Tạo một sân chơi chuyên môn bổ ích, lành mạnh, thiết thực để sinh viên có cơ hội được thể hiện, phát huy sáng tạo, trau dồi kiến thức chuyên ngành, nâng cao trình độ.

- Tạo phong trào học tập sôi nổi cho sinh viên trong toàn khoa.

- Xây dựng nền tảng giúp sinh viên khẳng định bản thân và kỹ năng làm việc hiệu quả.

2.       Đối tượng tham gia và nội dung bài dự thi:

- Sinh viên đang học tập, rèn luyện tại khoa Điện – Điện tử, NTU.

3.       Thời gian đăng ký: Từ ngày 22/10/2021 đến 05/11/2021

Đăng ký tại link:  https://bit.ly/thietkemachdientu

4.       Thời gian tổ chức thi: 14h00 – 17h00, ngày 13/11/2021

 - Hình thức: Trực tuyến

5.       Cách thức thi:

- Sinh viên vẽ mạch trên máy tính cá nhân đã cài đặt phần mềm Altium.

- Sinh viên sẽ thực hiện vẽ mạch in dựa trên mạch nguyên lý có sẵn được gửi cho các đội.

(Gồm các nội dung: vẽ mạch nguyên lý, mạch in và 3D)

6.       Tiêu chuẩn chấm thi:

Sinh viên dựa vào 2 tiêu chuẩn dưới đây và lưu ý khi làm bài thi

https://bit.ly/tieuchuancham

7.       Cơ cấu giải thưởng:

Loại giải

Số lượng

Giải thưởng

Giải nhất

01 giải

400.000VND + Giấy khen

Giải nhì

01 giải

300.000VND + Giấy khen

Giải ba

01 giải

200.000VND + Giấy khen

Khuyến khích

04 giải

50.000VND + Giấy khen

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi các bạn Sinh viên có thể theo dõi trên trang thông tin tại địa chỉ: https://khoaddt.ntu.edu.vn/

Fanpage: 

-          Đoàn Khoa Điện – Điện tử NTU: https://bit.ly/DoankhoaDDT

-          Khoa Điện – Điện tử: https://www.facebook.com/DIENDIENTU.NTU

Thông tin thắc mắc liên hệ: Số điện thoại: 0782514220 (Zalo) hoặc địa chỉ email: thong.vq.61ddt@ntu.edu.vn

TM. BAN TỔ CHỨC

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ LẦN 1 NĂM 2021

Bài viết trước

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ LẦN 1 NĂM 2021
Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Tin tiếp theo

Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Bài viết liên quan

Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
15/05/2022

Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Sinh viên Ngành Kỹ thuật điện tham quan thực tế nhà Máy điện Gió và Điện mặt trời
12/05/2022

Sinh viên Ngành Kỹ thuật điện tham quan thực tế nhà Máy điện Gió và Điện mặt trời