Đại hội chi bộ Khoa Điện - Điện tử nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội đã thông qua Nghị quyết trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, duy trì sự phát triển ổn định của Khoa Điện – Điện tử, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

Tải tệp đính kèm | Đọc online

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, chi bộ Khoa Điện – Điện tử đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tại đại hội, đồng chí Phan Văn Tiến – bí thư chi bộ, thay mặt Chi ủy báo cáo đánh giá tổng kết các công tác trong nhiệm kỳ cũ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã nhất trí và thông qua Cương lĩnh hoạt động trong nhiệm kỳ mới trong đó chú trọng vào việc xây dựng đội ngũ giảng viên, nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng, duy trì và phát triển khoa Điện – Điện tử ổn định. Đại hội cũng nhất trí bầu ra chi ủy mới gồm có: Đồng chí Phan Văn Cường, giữ chức vụ Bí thư và đồng chí Nhữ Khải Hoàn giữ chức vụ phó bí thư.

Hình ảnh đại hội.

                                

                                


Sinh viên Khoa Điện - Điện tử thăm quan thực tế nhà máy

Bài viết trước

Sinh viên Khoa Điện - Điện tử thăm quan thực tế nhà máy
GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN KHÓA 62 KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Bài viết tiếp theo

GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN KHÓA 62 KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Bài viết liên quan

GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN KHÓA 62 KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
21/10/2020

GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN KHÓA 62 KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Lễ kết nạp Đảng chi bộ Khoa Điện - Điện tử tháng 9 năm 2020
13/10/2020

Lễ kết nạp Đảng chi bộ Khoa Điện - Điện tử tháng 9 năm 2020

Trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Điện – Điện tử
13/10/2020

Trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Điện – Điện tử

Chuyển giao công nghệ điện mặt trời
12/01/2018

Chuyển giao công nghệ điện mặt trời