Đại hội chi bộ Khoa Điện - Điện tử nhiệm kỳ 2017-2019

  • 13-10-2020
  • /
  • 659
  • Tổ chức đoàn thể

Đại hội đã thông qua Nghị quyết trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, duy trì sự phát triển ổn định của Khoa Điện – Điện tử, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

Đại hội chi bộ Khoa Điện - Điện tử nhiệm kỳ 2017-2019

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, chi bộ Khoa Điện – Điện tử đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tại đại hội, đồng chí Phan Văn Tiến – bí thư chi bộ, thay mặt Chi ủy báo cáo đánh giá tổng kết các công tác trong nhiệm kỳ cũ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã nhất trí và thông qua Cương lĩnh hoạt động trong nhiệm kỳ mới trong đó chú trọng vào việc xây dựng đội ngũ giảng viên, nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng, duy trì và phát triển khoa Điện – Điện tử ổn định. Đại hội cũng nhất trí bầu ra chi ủy mới gồm có: Đồng chí Phan Văn Cường, giữ chức vụ Bí thư và đồng chí Nhữ Khải Hoàn giữ chức vụ phó bí thư.

Hình ảnh đại hội.

                                

                                


Sinh viên Khoa Điện - Điện tử thăm quan thực tế nhà máy

Bài viết trước

Sinh viên Khoa Điện - Điện tử thăm quan thực tế nhà máy
Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Tin tiếp theo

Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Bài viết liên quan

Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
15/05/2022

Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Sinh viên Ngành Kỹ thuật điện tham quan thực tế nhà Máy điện Gió và Điện mặt trời
12/05/2022

Sinh viên Ngành Kỹ thuật điện tham quan thực tế nhà Máy điện Gió và Điện mặt trời