Đại hội chi bộ Khoa Điện - Điện tử nhiệm kỳ 2017-2019

  • 13-10-2020
  • /
  • 452

Đại hội đã thông qua Nghị quyết trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, duy trì sự phát triển ổn định của Khoa Điện – Điện tử, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

Đại hội chi bộ Khoa Điện - Điện tử nhiệm kỳ 2017-2019

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, chi bộ Khoa Điện – Điện tử đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tại đại hội, đồng chí Phan Văn Tiến – bí thư chi bộ, thay mặt Chi ủy báo cáo đánh giá tổng kết các công tác trong nhiệm kỳ cũ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã nhất trí và thông qua Cương lĩnh hoạt động trong nhiệm kỳ mới trong đó chú trọng vào việc xây dựng đội ngũ giảng viên, nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng, duy trì và phát triển khoa Điện – Điện tử ổn định. Đại hội cũng nhất trí bầu ra chi ủy mới gồm có: Đồng chí Phan Văn Cường, giữ chức vụ Bí thư và đồng chí Nhữ Khải Hoàn giữ chức vụ phó bí thư.

Hình ảnh đại hội.

                                

                                


Sinh viên Khoa Điện - Điện tử thăm quan thực tế nhà máy

Bài viết trước

Sinh viên Khoa Điện - Điện tử thăm quan thực tế nhà máy
KẾT QUẢ HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT NĂM 2021

Bài viết tiếp theo

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT NĂM 2021

Bài viết liên quan

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT NĂM 2021
25/11/2021

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT NĂM 2021

Kết quả cuộc thi Thiết kế mạch điện tử
25/11/2021

Kết quả cuộc thi Thiết kế mạch điện tử

Cần tuyển NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIÊN TỬ
30/10/2021

Cần tuyển NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIÊN TỬ