Danh sách các học bổng hỗ trợ sinh viên

  • 26-03-2022
  • /
  • Khoa DDT
  • 110
  • Tin tức chung
Danh sách các học bổng hỗ trợ sinh viên

Thông tin một số học bổng cho sinh viên.

Các tiêu chí chung:

1. Đạt thành cao trong học tập

2. Tham gia tích cực các hoạt động của lớp, khoa, trường

3. Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2022: Tự động hóa hệ thống sản xuất

Bài viết trước

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2022: Tự động hóa hệ thống sản xuất
Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Bài viết tiếp theo

Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Bài viết liên quan

Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
15/05/2022

Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Sinh viên Ngành Kỹ thuật điện tham quan thực tế nhà Máy điện Gió và Điện mặt trời
12/05/2022

Sinh viên Ngành Kỹ thuật điện tham quan thực tế nhà Máy điện Gió và Điện mặt trời

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2022: Tự động hóa hệ thống sản xuất
01/03/2022

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2022: Tự động hóa hệ thống sản xuất