Danh sách các học bổng hỗ trợ sinh viên

  • 26-03-2022
  • /
  • Khoa DDT
  • 834
  • Tin tức chung
Danh sách các học bổng hỗ trợ sinh viên

Thông tin một số học bổng cho sinh viên.

Các tiêu chí chung:

1. Đạt thành cao trong học tập

2. Tham gia tích cực các hoạt động của lớp, khoa, trường

3. Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2022: Tự động hóa hệ thống sản xuất

Bài viết trước

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2022: Tự động hóa hệ thống sản xuất
Hội thảo chia sẻ công nghệ Industry 4.0 và các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo của hãng Festo/Đức

Tin tiếp theo

Hội thảo chia sẻ công nghệ Industry 4.0 và các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo của hãng Festo/Đức

Bài viết liên quan

Hội thảo chia sẻ công nghệ Industry 4.0 và các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo của hãng Festo/Đức
29/11/2023

Hội thảo chia sẻ công nghệ Industry 4.0 và các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo của hãng Festo/Đức

Quy định thực tập của trường Đại học Nha Trang
24/11/2023

Quy định thực tập của trường Đại học Nha Trang

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2024 Ứng dụng Vật lý, Điện, Điện tử, Tự động hóa trong hệ thống sản xuất
01/03/2022

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2024 Ứng dụng Vật lý, Điện, Điện tử, Tự động hóa trong hệ thống sản xuất

Đề xuất thông tin về danh mục ĐA/CĐTN hệ chính quy cho lớp 62.DDT-1,2
05/11/2023

Đề xuất thông tin về danh mục ĐA/CĐTN hệ chính quy cho lớp 62.DDT-1,2