Đề xuất thông tin về danh mục ĐA/CĐTN hệ chính quy cho lớp 62.DDT-1,2

  • 05-11-2023
  • /
  • Khoa DDT
  • 95
  • Đào tạo

Căn cứ theo quyết định số 1286/QĐ-ĐHNT ngày 02/12/2021 của Hiệu trưởng về việc ban hành hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy;

 Căn cứ thông báo số 837/TB-ĐHNT ngày 03/10/2023 của Hiệu trưởng về Kế hoạch công tác tốt nghiệp đại học hệ chính quy khoá 62, NH 2023-2024.

Tải tệp | Xem trực tuyến
Đề xuất thông tin về danh mục ĐA/CĐTN hệ chính quy cho lớp 62.DDT-1,2

Chi tiết như file đính kèm

Khoa DDT thông báo về việc GV cung cấp thông tin đề xuất danh mục ĐA/CĐTN hệ chính quy lớp 62.DDT-1,2 thông tin như bảng 1:

Bảng 1. Danh mục đề tài ĐA/CĐTN hướng dẫn năm học

TT

Họ và tên CBHD

Tên ĐA/CĐ

Mục tiêu nghiên cứu

Nội dung yêu cầu chính

Số lượng SV thực hiện

Địa điểm thực hiện

Hỗ trợ kinh phí/tự túc

Ghi chú

(ĐA/CĐ)

1.              

 

 

 

 

 

 

 

 

2.              

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

  • Mỗi đề tài được giao cho 01 SV.
  • Trường hợp đặc biệt: một đề tài với nhiều nội dung nghiên cứu khác nhau cho nhiều SV thực hiện (không quá 05 SV)
  • Số lượng đề tài đề xuất: mỗi GV đề xuất (3÷5) ĐATN, và (6÷8) CĐTN.
  • Thời gian gửi các danh mục đề tài trước ngày 21/11/2023 (với ĐATN) và 26/11/2023 (với CĐTN). (Lưu ý: Nội dung được thông qua BM duyệt) 

                                                                                                              PHỤ TRÁCH KHOA

                                                                                                                 Bùi Thúc Minh                                                                                                 

Hoạt động ngày tết trung thu Công đoàn Khoa Điện - Điện tử năm 2023

Bài viết trước

Hoạt động ngày tết trung thu Công đoàn Khoa Điện - Điện tử năm 2023
Hội thảo chia sẻ công nghệ Industry 4.0 và các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo của hãng Festo/Đức

Tin tiếp theo

Hội thảo chia sẻ công nghệ Industry 4.0 và các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo của hãng Festo/Đức

Bài viết liên quan

Hội thảo chia sẻ công nghệ Industry 4.0 và các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo của hãng Festo/Đức
29/11/2023

Hội thảo chia sẻ công nghệ Industry 4.0 và các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo của hãng Festo/Đức

Quy định thực tập của trường Đại học Nha Trang
24/11/2023

Quy định thực tập của trường Đại học Nha Trang

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2024 Ứng dụng Vật lý, Điện, Điện tử, Tự động hóa trong hệ thống sản xuất
01/03/2022

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2024 Ứng dụng Vật lý, Điện, Điện tử, Tự động hóa trong hệ thống sản xuất

Hoạt động ngày tết trung thu Công đoàn Khoa Điện - Điện tử năm 2023
04/10/2023

Hoạt động ngày tết trung thu Công đoàn Khoa Điện - Điện tử năm 2023