Hướng dẫn thực hiện tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường

  • 13-10-2020
  • /
  • 365

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, TTPVTH xin gửi tới quý thầy cô và các đồng chí  hướng dẫn số 138/HD-ĐHNT ngày 05/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng dịch Covid-19 trong Trường, khi sinh viên nhập học trở lại.

Hướng dẫn thực hiện tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường
Trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Điện – Điện tử

Bài viết trước

Trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Điện – Điện tử
Thông tin tuyển dụng

Bài viết tiếp theo

Thông tin tuyển dụng

Bài viết liên quan

Thông tin tuyển dụng
06/05/2021

Thông tin tuyển dụng

THÔNG BÁO: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH TUYỂN DỤNG
23/04/2021

THÔNG BÁO: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất thông báo tuyển dụng
23/04/2021

Công ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất thông báo tuyển dụng

Thông tin tuyển thực tập tốt nghiệp
23/04/2021

Thông tin tuyển thực tập tốt nghiệp