KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ LẦN 1 NĂM 2021

 • 13-10-2021
 • /
 • Khoa DDT
 • 318

Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2021-2022 của Khoa Điện – Điện tử về tổ chức “Hội nghị học tốt và rèn luyện tốt cấp khoa lần 1 năm 2021”. BTC xin được thông báo các lớp trong khoa về kế hoạch tổ chức như sau:

 

Tải tệp đính kèm | Đọc online
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ LẦN 1 NĂM 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ                                  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

         -------------------                                                                ---------------------

                                                   Nha Trang, ngày 12 tháng 10 năm 2021

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NĂM 2021

 

 

Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2021-2022 của Khoa Điện – Điện tử về tổ chức “Hội nghị học tốt và rèn luyện tốt cấp khoa lần 1 năm 2021”. BTC xin được thông báo các lớp trong khoa về kế hoạch tổ chức như sau:

I. Mục đích

 1. Đánh giá hiện trạng tình hình học tập và rèn luyện của sinh viên khoa Điện – Điện tử, nhằm cung cấp những dữ liệu cần thiết, làm cơ sở cho việc đổi mới phương pháp dạy và học của giảng viên và sinh viên của khoa, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác tổ chức giảng dạy và học tập hiệu quả. 
 2. Tham gia phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
 3. Đẩy mạnh phong trào tự học, tự nghiên cứu, khơi dạy hứng thú học tập cho sinh của Khoa.
 4. Giới thiệu một số sản phẩm điện, điện tử sau quá trình học tập, nghiên cứu của SV các khoá.
 5. Giới thiệu một số phương pháp học tập hiệu quả cho sinh viên.

II. Đối tượng:

 1. Sinh viên khoa Điện – Điện tử
 2. Cựu sinh viên Khoa Điện – Điện tử

III. Nội dung:

 1. Hiện trạng về tình hình học tập của sinh viên khoa Điện – Điện tử các khóa.
 2. Những thuận lợi và khó khăn của sinh viên khoa Điện – Điện tử trong học tập, NCKH.
 3. Những thuận lợi và khó khăn trong việc tự học ở bậc đại học, cao đẳng.
 4. Những vấn đề SV cần được hỗ trợ từ những khó khăn trên.
 5. Biện pháp quản lý lớp tốt, nâng cao phong trào hoạt động Đoàn của Khoa.
 6. Kinh nghiệm của sinh viên khoa về phương pháp học hiệu quả.
 7. Giới thiệu một số sản phẩm nghiên cứu của SV.
 8. Giới thiệu một số phương pháp học tập hiệu quả.
 9. Các chủ đề liên quan đến sinh viên khác.

IV. Thời gian và địa điểm: từ 15/10 đến 13/11/2021

 • Từ ngày 15/10 đến 23/10/2021: Sinh viên đăng ký bài tham luận và SV/Nhóm SV thực hiện (Mẫu 1)
 • Trước 17h00 ngày 1/11/2021: nộp file báo cáo (word và Powerpoint):
 • Tiến hành hội nghị: 7h30 ngày 13/11/2021
 • Địa điểm: trực tuyến (Link zoom ID: https://us06web.zoom.us/j/6289832883)

Địa chỉ email nhận đăng ký và báo cáo: thong.vq.61ddt@ntu.edu.vn (CC: minhbt@ntu.edu.vn)

V. Số lượng báo cáo: tối thiểu 01 báo cáo/lớp.

Tạo điều kiện thuận lợi để buổi hội thảo thành công tốt đẹp, đề nghị cán bộ lớp tổ chức họp và chọn báo cáo, đại diện cho lớp đăng ký chủ đề báo cáo. Các lớp thực hiện nghiêm túc kế hoạch và GV CVHT nhắc nhở, hướng dẫn cách viết báo cáo cho SV.

Thành phần ban tổ chức:

 • Ông Bùi Thúc Minh                P. Trưởng khoa Điện – Điện tử          Trưởng ban
 • Ông Phan Nhật Nguyên          Trợ lý SV, Bí thư đoàn khoa              Phó Trưởng ban
 • Ông Võ Đình Thống               Trưởng ban học tập                            Phó Trưởng ban
 • Lớp trưởng/phó các lớp trong khoa                                                    Uỷ viên
 • Bí thư/Phó bí thư các chi đoàn                                                           Uỷ viên

       TM. BTC Hội nghị

 

                                                                                                 Bùi Thúc Minh

Thông tin: https://elearning.ntu.edu.vn/mod/page/view.php?id=10201780

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BÁO CÁO THAM LUẬN

TT

Tên bài tham luận

Họ và tên SV

Lớp

Số điện thoại

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

TM. Cán bộ lớp

      Lớp trưởng

 

 

 

 

 

Công ty LILAMA 18 thông báo tuyển dụng

Bài viết trước

Công ty LILAMA 18 thông báo tuyển dụng
KẾT QUẢ HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT NĂM 2021

Bài viết tiếp theo

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT NĂM 2021

Bài viết liên quan

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT NĂM 2021
25/11/2021

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT NĂM 2021

Kết quả cuộc thi Thiết kế mạch điện tử
25/11/2021

Kết quả cuộc thi Thiết kế mạch điện tử

Cần tuyển NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIÊN TỬ
30/10/2021

Cần tuyển NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIÊN TỬ