Lễ kết nạp Đảng 2019

Chi bộ Khoa Điện – Điện tử đã kết nạp quần chúng ưu tú Nguyễn Thanh Tuấn vào Đảng.
Tải tệp đính kèm | Đọc online

Sau một thời gian phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện, quần chúng ưu tú Nguyễn Thanh Tuấn Bí thư Đoàn Khoa Điện - Điện tử – đã được chi bộ Khoa Điện – Điện tử giúp đỡ, bồi dưỡng để được kết nạp vào Đảng. Ngày 19 tháng 9 năm 2019, chi bộ Khoa Điện – Điện tử long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú. Đồng chí Phan Văn Cường – bí thư chi bộ đã thay mặt chi Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang, chi bộ Khoa Điện – Điện tử đọc quyết định kết nạp đảng viên, trao quyết định. Đồng chí Phó bí thư Nhữ Khải Hoàn thay mặt chi ủy căn dặn đồng chí đảng viên mới Nguyễn Thanh Tuấn phải luôn luôn giữ vững lập trường chính trị, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, bản lĩnh chính trị, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh,
Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn đã đọc lời tuyên thệ, đồng chí hứa sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện đạo đức, chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.


Một số hình ảnh lễ kết nạp Đảng viên.

Tin bài: Chi bộ Khoa Điện - Điện tử

Sinh hoạt học thuật cấp Khoa năm 2019

Bài viết trước

Sinh hoạt học thuật cấp Khoa năm 2019
GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN KHÓA 62 KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Bài viết tiếp theo

GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN KHÓA 62 KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Bài viết liên quan

GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN KHÓA 62 KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
21/10/2020

GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN KHÓA 62 KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Lễ kết nạp Đảng chi bộ Khoa Điện - Điện tử tháng 9 năm 2020
13/10/2020

Lễ kết nạp Đảng chi bộ Khoa Điện - Điện tử tháng 9 năm 2020

Trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Điện – Điện tử
13/10/2020

Trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Điện – Điện tử

Chuyển giao công nghệ điện mặt trời
12/01/2018

Chuyển giao công nghệ điện mặt trời