Thông tin tuyển dụng

  • 06-05-2021
  • /
  • Khoa DDT
  • 822
  • Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng ngành điện, điện tử cập nhật thường xuyên

https://www.facebook.com/vieclamnhatrang.NTU

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng ngành điện, điện tử cập nhật thường xuyên

https://www.facebook.com/vieclamnhatrang.NTU

THÔNG BÁO: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH TUYỂN DỤNG

Bài viết trước

THÔNG BÁO: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH TUYỂN DỤNG
Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Tin tiếp theo

Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Bài viết liên quan

Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
15/05/2022

Tuyển sinh đại học năm 2022: 1. Ngành Kỹ thuật điện 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Sinh viên Ngành Kỹ thuật điện tham quan thực tế nhà Máy điện Gió và Điện mặt trời
12/05/2022

Sinh viên Ngành Kỹ thuật điện tham quan thực tế nhà Máy điện Gió và Điện mặt trời